किन टेलिभिजनको Camera बन्द गर्नुस भने Bale ले स्टेजबाट Bhadragol का बले र कक्रोजले LIVE कार्यक्रममा

- नेपाली सन्देश

Tue-Apr-2018, 09:57 am मा प्रकाशित, 20 जनाले हेर्नुभयो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *