रमेश प्रसाई को पर्धानमन्त्रीलाई दस प्रस्न सहीत कडा चेतावनी सहीतको चौथो भिडीयो कस्तो चेतावनी दिए हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)

- नेपाली सन्देश

source:Sajhaonlinekhabar

Thu-May-2018, 01:29 am मा प्रकाशित, 57 जनाले हेर्नुभयो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *