साउदीमा फासीको सजाय पाएका उमेश यादवको ब्लडमनि के भयो के उनलाई सजाय होला ? शरिन ख्युङ्वा तामाङ भिडियो सहित हेर्नुहोस

- नेपाली सन्देश

Thu-May-2018, 02:27 am मा प्रकाशित, 33 जनाले हेर्नुभयो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *