निर्मला हत्या काण्ड रहस्यको पर्दाफास गर्दै गृहमन्त्री थापाले दिए कडा जवाफ,हेर्नुहोस भिडियो

- नेपाली सन्देश

निर्मला हत्या काण्ड – यती ठुलो रहस्यको पर्दाफास गर्दै गृहमन्त्री थापाले दिए कडा जवाफ,हेर्नुहोस भिडियो
निर्मला हत्या काण्ड – यती ठुलो रहस्यको पर्दाफास गर्दै गृहमन्त्री थापाले दिए कडा जवाफ, Nirmala panta

Sun-Sep-2018, 10:15 am मा प्रकाशित, 246 जनाले हेर्नुभयो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *