अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा ७ स्थानमा क्वारेन्टाइन, विदेशबाट आएका १७ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखियो

- नेपाली सन्देश
Fri-Mar-2020, 06:35 am मा प्रकाशित, 385 जनाले हेर्नुभयो

Leave a Reply